< Środki zwalczające stonkę ziemniaczaną
Stonka ziemniaczana

Środki zwalczające stonkę ziemniaczaną
 DObrej jakości opryskiwacz ciśnieniowy plecakowy Istotną sprawą przy oprysku jest dobór odpowiednich maszyn i urządzeń. Na małych poletkach idealnie sprawdzi się dobry opryskiwacz plecakowy o odpowiednio długiej lancy.


      Wybór środków zwalczajacych stonkę ziemniaczaną (insektycydów) powinien opierać się na precyzyjnym określeniu liczebności szkodnika, fazie jego rozwoju, prognozie pogody dotyczącej temperatury i możliwości opadów, a także na wiedzy o selektywności w stosunku do innych niż stonka ziemniaczana organizmów żywych. Monitorowanie zjawiska odporności i prowadzenie badań przez 10R - PIH w Poznaniu pozwala na sterowanie tym zjawiskiem i opracowanie odpowiedniej strategii postępowania. Jedną z podstawowych jej zasad jest konieczność rotacji środków ochrony roślin. Wynika z tego, że nie powinno się nadużywać żadnego insektycydu czy też opryski na stonkę, a nawet żadnej grupy chemicznej cło zwalczania lokalnej populacji stonki ziemniaczanej.
Środki ochrony roślin zwalczające stonkę ziemniaczaną
Substancja aktywna Preparat Dawka kg; l/ha Optymalna
temp, działania
w oC
Karencja
w dniach
Neonikotynoidy
tiametoksam Actara 25 WG 0,08 nie wpływa 14
chlotlanidyna Apacz 50 WG 0,04-0,045 nie wpływa 7
tiachlopryd Calypso 480 SC 0,05 0,1 powyżej 10 3
acetamipryd Mospilan 20 SP 0,08 nie wpływa 3
imidachlopryd ProAgro 100 SL 0,25 powyżej 15 3
imidachlopryd Nuprid 200 SC 0,125-0,15 powyżej 15 3
Neonikotynoid + pyretroid
tiachlopryd
-fdeltametryna
Proteus 10Ť0 OD 0,3 0,4 poniżej 30 14
Karbonylohydrazydy
metaflumizon Alverde 240 SC

poniżej 30 14
Inhibitory chityny
teflubenzuron Nomolt 150 SC 0,25 powyżej 10 14
Pyretroidy
beta cyflutryna Bulldock 025 EC 0,2 0,3 poniżej 20 7
cypermetryna Cyperkill Super 25 EC 0,1-0,12 poniżej 20 14
deltamertryna Decis Protech 015 EW 0,4 0,5 poniżej 20 7
deltamertryna Decis 2,5 EC 0,2-0,3 poniżej 20 7
deltamertryna Decistab TB 8-12 tab. poniżej 20 7
alfa - cypermetryna Fastac 100 EC 0,08-0,1 poniżej 20 7
zeta cypermetryna Fury 100 EW 0,15 0,2 poniżej 20 14
zeta - cypermetryna Minuet 100 EW 0,15-0,2 poniżej 20 14
zeta - cypermetryna Ammo Super 100 EW

poniżej 20 14
lambda cyhalotryna Karate Zeon 050 CS 0,12-0,16 poniżej 20 7
deltamertryna Patriot 100 EC 0,05 0,075 poniżej 20 7
deltamertryna Patriot 2,5 EC 0,2-0,3 poniżej 20 7
alfa cypermetryna Rapid 060 CS 0,08 poniżej 20 14
gamma - cyhalotryna Ripcord Super 050 EC 0,2 poniżej 20 7
cypermetryna Sherpa 100 EC 0,25-0,3 poniżej 20 14
esfenwalerat Sumi - Alpha 050 EC 0,2-0,25 poniżej 20 14
Mieszaniny
chloropiryfos
+ dlmetoat
Chlormezyl 500 EC 1 1,5 powyżej 15 30
chloropiryfos
+ alfa cypermetryna
Nurelle Max 515 EC 0,4-0,6 poniżej 25 30
chloropiryfos
+ cypermetryna
Nurelle D 550 EC 0,4 0,6 poniżej 25 30
(c) www.stonkaziemniaczana.pl